Islams Seks Trosprincipper

I Islam har man seks grundlæggende trosprincipper, som ingen muslim kan afvige fra. Disse er troen på:

- Den Ene Gud, Allah.

- Englene.

- Allahs åbenbarede bøger.

- Allahs profeter.

- Dommens Dag.

- Den guddommelige forordning


Den Ene Gud, Allah

Islam er en monoteistisk religion, hvilket vil sige, at muslimer kun tror på én almægtig gud, Allah. Allah er ikke skabt, men evig. Han er den, der har skabt alt, og har ingen partner. En af suraerne (kapitlerne) i Koranen er yderst central eftersom den, kort og godt, beskriver  Islams enestående monoteistiske gudsbegreb. Dette er en ydmyg oversættelse, da det danske sprog langt fra formår at løfte det vægtige indhold, som Koranens åbenbaringssprog, klassisk arabisk, så fremragende formidler. Derfor kræver det et længere studie for virkelig at forstå disse ord, når ikke man mestrer det klassisk arabiske sprog.

Al-Ikhlâs:

I Allahs, den Nådiges, den Barmhjertiges, navn.

Sig: Han er Allah, den Ene.

Allah, den eneste uafhængige af Hvem alt afhænger.

Han føder ikke, ej heller er Han født.

Og ikke én er Hans lige.

To top

Englene

Englene er Allahs tro tjenere, der udelukkende er skabt for at adlyde og tilbede Allah. Engle har intet køn og er skabt af lys ulig mennesket, der er skabt af jord. Engle har ingen fri vilje og adlyder derfor Allahs ordrer uden at tøve. I Islam har man fire ærkeengle:

Jabrail (Gabriel)

Mikail (Mikael)

Azrail (Sariel)

Israfil  (Rafael)

Muslimer tror på, at ethvert menneske har en engel ved hver skulder. Englen på højre side noterer alt det gode, som mennesket foretager sig hele livet igennem. Englen på venstre side noterer alt det dårlige, som mennesket foretager sig i livet.

Djævelen er ifølge Islam ikke en falden engel, men derimod en Jinn (ånd), som er skabt af ild.

To top

Allahs åbenbarede bøger

Allah har sendt Profeter for at vejlede, retlede og advare mennesket om, at det kun skal tilbede Allah. Allah har åbenbaret Sine ord igennem englen Gabriel til Profeterne. Muslimer tror derfor på alle Allahs åbenbarede bøger i deres oprindelige ikke-korrumperede udgave. Den eneste af Allahs bøger, der ikke er blevet ændret er Koranen. Et bevis herpå er, at ingen kan finde nogen selvmodsigelse i den eller noget litterært sidestykke til den. Dette faktum er anerkendt af den moderne videnskab.

Ser man derimod på Bibelen og Toraen støder man hurtigt på de første mange selvmodsigelser og usammenhængende litteratur. Dette er et bevis på, at disse to oprindeligt guddommeligt åbenbarede bøger har undergået en væsentlig forandring. Det er indlysende, at en Almægtig Gud er hævet over selvmodsigelser.

Muslimer tror på, at Bibelen, Toraen, Davidssalmerne og de tidligere Skrifter fra Abraham alle er åbenbaringer fra Allah. Enten er disse åbenbaringer blevet manipuleret af mennesker eller også eksisterer de ikke længere.

To top

Allahs profeter

Allah udvalgte nogle mennesker og ophøjede dem til at være profeter. Disse profeters mission var at viderebringe Allahs budskab til de folk, de var sendt til. Ifølge Koranen er der blevet sendt profeter, der har overbragt det samme budskab, nemlig troen på, at der kun findes én gud, til ethvert folk, der har levet.

Adam var den første profet, og Muhammad er den sidste, som Allah har sendt. Noah, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Josef, David, Jonas, Moses, Aron, Johannes Døberen og Jesus er blot nogle af de mange profeter, der er blevet sendt til menneskene. Det fælles for disse profeter er, at de blev sendt til ét folk. Muhammad er derimod blevet sendt til hele menneskeheden og er den sidste profet; profeternes segl. Muslimer gør ikke forskel på disse profeter. De vægtes lige højt og omtales som hinandens brødre. De æres og  respekteres meget højt.

I Islam tror man ikke på, at Jesus blev kors-fæstet, men at han blev taget op til Allah. Han vil vende tilbage til jorden inden Dommens Dag og dræbe den falske profet for at frelse de rettroende.

To top

Dommens Dag

Muslimer tror på et evigt liv efter døden. Det jordiske liv er blot en rejse mod et bedre liv i det hinsides. Fra puberteten og indtil det dør, bliver mennesket stillet til ansvar for sine gerninger i livet. Det er kun Allah, der ved hvornår Dommens Dag vil indtræffe. Da vil alle mennesker få afsagt dom i henhold til deres gode såvel som dårlige gerninger.

I Koranen findes en beskrivelse af Dommens Dag. Der står bl.a. at solen sammenvikles, stjernerne styrter ned, bjergene sættes i bevægelse, kaos hersker, himlen rives væk, Helvedesilden antændes og Paradiset bringes nær. Alle Allahs profeter har advaret menneskene om Dommens Dag.

Efter Dommedag vil alle mennesker blive genoprejst efter døden og dér vil det blive besluttet om de har gjort sig fortjent til Paradis eller Helvede.

To top

Den guddommelige forordning

Kan mennesket have en fri vilje hvis det har en forudbestemt skæbne? Som muslim må man her svare ja. Islam definerer ordet skæbne anderledes end man gør i vesten. Hvis man i Danmark taler om skæbnen, så afviser man pr. definition den fri vilje og omvendt. I Islam opererer man med disse begreber side om side. Mennesket har en aktiv skæbne. Man vil blive sat i situationer, som man ikke selv er herre over; dette er skæbnen. Herefter træffer man et valg for at tackle denne situation; dette er den fri vilje.

Her er det nødvendigt at gøre opmærksom på, at den guddommelige forordning er en naturlig konsekvens af det faktum, at Allah er alvidende og hævet over alt. Allah er også hævet over tiden. Derfor ved Allah også hvad der vil ske i det, der for os forekommer som fremtid.

To top

IVIC, tlf: 50 50 26 43, info@ivic.dk