Islams profeter

Muslimer tror på, at Gud, i barmhjertighed, har udvalgt profeter for at retlede mennesket og kalde dem til troen på den Ene Gud. I Koranen er der nævnt 25 profeter ved navn, men der nævnes samtidig også, at der har været mange flere, nemlig mindst én til hvert folkefærd igennem historien. Den første profet var Adam og den sidste er Muhammad, som overleverede Guds fuldendte religion. De 25 navngivne profeter er: (bibelske navne i parentes)

 1. Adam (Adam)
 2. Idris (Enoch)
 3. Nuh (Noah)
 4. Hud (Heber)
 5. Salih (Shelah)
 6. Ibrahim (Abraham)
 7. Lut (Lot)
 8. Isma’il (Ishmael)
 9. Ishaq (Isak)
 10. Ya’qub (Jacob)
 11. Yusuf (Josef)
 12. Shu’ayb (Jethro)
 13. Musa (Moses)
 14. Harun (Aron)
 15. Dawud (David)
 16. Sulayman (Salomon)
 17. Ayyub (Job)
 18. Ilyas (Elias)
 19. Dhul-Kifl (Ezekiel)
 20. Al-Yasa’ (Elisha)
 21. Yunus (Jonas)
 22. Zakariyya (Zacharias)
 23. Yahya (Johannes Døberen)
 24. ’Isa (Jesus)
 25. Muhammad (Talsmanden)

Ud over disse, er der tre andre, som nævnes, men det er usikkert hvorvidt de var profeter:

 1. Al-Khidr
 2. Dhul-Qarnayn
 3. Luqman

To top

IVIC, tlf: 50 50 26 43, info@ivic.dk