Formål

Det overordnede formål med IIC er at formidle korrekt og forståelig information om Islam og servicere såvel muslimer som ikke-muslimer i Danmark i forhold af islamisk relevans.

De første generationer af muslimer der kom til Danmark udvandrede fra lande der havde, og stadig har, et rigt udbud af islamisk litteratur, og hvor Islam gennem århundreder har været den religion, der blev praktiseret af flertallet i befolkningerne. Der har således i disse lande eksisteret en naturlig adgang til viden om og indsigt i Islam.

Islam i Danmark er derimod et helt nyt fænomen, som har vidtrækkende betydning for de muslimer der i dag fødes og vokser op her i landet. De nye generationer af muslimer i Danmark taler og forstår det danske sprog bedre end de taler og forstår det sprog deres forældre eller bedsteforældre er opvokset med. Hvis de nye og fremtidige generationer af muslimer i Danmark skal fastholde et tilhørsforhold til deres religion er det vigtigt, at der skabes en adgang til islamisk litteratur og viden på dansk.

Der bliver i medierne sagt og skrevet meget om Islam, hvoraf  en stor del oftest er beklageligt mangelfuldt og urigtigt, og som muslim oplever man således, at mange mennesker har en mening om Islam, men sjældent har en reel viden om religionen. For at kunne tage stilling til og forstå Islam som religion, er det en forudsætning, at man også er ordentlig oplyst om denne religions rette indhold. Derfor er det også vigtigt, at der foretages en saglig og korrekt formidling af Islam til ikke-muslimer i Danmark.

IVIC, tlf: 50 50 26 43, info@ivic.dk