Fakta om Koranen

  1. Åbenbaret af Allah og overleveret af Gabriel til Profeten Muhammad (fvmh) gennem 23 år.

  2. Det sprogligt højeste litterære værk i verden; derfor vil en oversættelse af det klassisk arabiske sprog aldrig kunne løfte dens fulde indhold.

  3. 114 kapitler (sura’er) og over 6000 vers (ayah).

  4. Guds direkte og ucensurerede ord til hele menneskeheden.

  5. Blev nedskrevet i løbet af profeten Muhammads levetid.

  6. Hovedtemaer er: Guds enhed, Guds lov og profetfortællinger.

  7. Guds sidste bog; fuldkommengørelsen af bl.a. tora’en, davidssalmerne og bibelen.

To top

IVIC, tlf: 50 50 26 43, info@ivic.dk