Bedetider

Kort om Salah (bøn) og Salahtider (bedetider)

Introduktion

Med det arabiske ord "Salah" menes de obligatoriske bønner en muslim skal foretage. Salah indgår som den anden søjle i Islams fem søjler, og er derfor en af grundpillerne for en muslims tilværelse.

Salah er det personlige møde med Gud (Allah). Salah er i det fysiske udtryk en meditation hvori symbolske bevægelser og vers fra Koranen kombineres til en lovprisning af Allah, bøn om tilgivelse og anmodning om hjælp i dette liv og i det kommende liv efter døden. Under en Salah må man hverken spise, drikke, tale, se rundt, tænke på andet eller foretage nogen anden handling end at være helt koncentreret i mødet med Gud.

Dele af Salah foretages alene mens andre kan (og nogle bønner skal) foretages i grupper hvor en person leder bønnen (imam).

En Salah tager ca. 5-15 minutter og kræver at man er fysisk ren, har et rent sted at bede samt kender (evt. bedste skøn) retningen mod Kabaen (Guds Hus) i byen Mekka. Bestemt sted, tøj, bedetæpper eller lignende er ikke en del af Salah.

Meningen med livet for et menneske er alene at tjene Gud (Koranen 51:56). Salah er et af de vigtigste redskaber vi har til at nå dette mål.

 

Tidspunkter

Salah foretages 5 gange dagligt, fordelt over dagen.

Imsak Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha'
Gry Morgen Sol Middag Eftermiddag Aften Nat

Morgenbønnen

Den 1. Salah på dagen ligger om morgen (morgenbønnen) mellem solopgang og morgendæmring. Denne Salah kaldes på arabisk Fajr. Tiden for morgendæmring, som altså markerer sluttidspunktet for morgenbønnen medtages som den 3. kolonne i tiderne for salah. Dette tidspunkt kaldes på arabisk Shuruq.

Middagsbønnen

Den 2. Salah på dagen ligger umiddelbart efter middag (middagsbønnen). Den foretages fra efter zenit (hvor solen er på sit højeste) og indtil eftermiddag. Denne Salah kaldes på arabisk Zuhr.

Eftermiddagsbønnen

Den 3. Salah bedes i tidsrummet mellem eftermiddag og aften (eftermiddagsbønnen). Mere specifikt forstås eftermiddag som det tidspunkt hvor en genstands skyggelængde mindst er genstandens egen længde. Denne Salah kaldes på arabisk Asr.

Aftenbønnen

Den 4. Salah bedes umiddelbart efter solnedgang (aftenbønnen). Denne Salah kaldes på arabisk Maghrib.

Natbønnen

Den 5.  og sidste Salah (natbønnen) bedes i tidsrummet mellem natmørket (ca. halvanden time efter solnedgang, aftenbønnen) og midnat. Denne Salah kaldes på arabisk Isha'.

To top

IVIC, tlf: 50 50 26 43, info@ivic.dk