Arbejdsområder

Hvordan formidler IVIC viden om Islam?

Arbejdet med at formidle korrekt og forståelig information om Islam og at servicere det danske samfund i forhold af islamisk relevans har IVIC til hensigt at gennemføre ved bl.a.:

- oversættelse og udgivelse af bøger.

- udgivelse af hæfter og foldere, der kortfattet og overskueligt forklarer forskellige aspekter af Islam.

- afholdelse af foredrag for skoler, seminarier, daginstitutioner, offentlige myndigheder og andre, der måtte have interesse i at kende til nærmere bestemte områder af Islam som eventuelt vedrører eller interesserer netop dem.

- at drive hjemmesiden www.ivic.dk

- at afholde konferencer, seminarer og undervisning, hvor bestemte og afgrænsede islamiske emner vil blive behandlet indgående.

 

Andre områder som IVIC arbejder med.

Det er ikke kun overlevering af islamisk viden, som IVIC har til hensigt at arbejde med – også på andre rent offentlige områder er der behov for at vi bruger vores energi, heriblandt:

- at støtte opbygningen af moskéer i Danmark.

- at få indført dansk fredagsprædiken i de muslimske bedesteder rundt om i Danmark og i en eventuel fremtidig moské.

- at få opbygget et islamisk bibliotek tilgængeligt for alle interesserede.

IVIC, tlf: 50 50 26 43, info@ivic.dk