Åbnings-suraen

Al-Fatiha, åbnings-suraen, er koranens første sura (kapitel). Den reciteres i hver eneste bøn. Det følgende er en dansk oversættelse.

 

1. I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige.

2. Al lovprisning tilkommer Allah, verdenernes Herre.

3. Den Nådige, Den Barmhjertige.

4. Herskeren på Dommens Dag.

5. Dig (alene) tilbeder vi, og Dig (alene) beder vi om hjælp.

6. Led os til den rette vej.

7. Deres vej, som Du har vist nåde, ikke deres, som har vakt Din vrede ej heller deres, som er faret vild.

To top

IVIC, tlf: 50 50 26 43, info@ivic.dk