Priser for foredrag

Priser for foredrag er angivet eksklusiv eventuelle transportudgifter (statstakst). Et foredrag tager mellem 1-2 timer og prisen er den samme uanset om foredraget finder sted hos den bestillende institution eller om foredraget er kombineret med en rundvisning i en moské.

Vores foredrag afregnes i forhold til nedenstående prisgrupper:

Prisgruppe 1

Folkeskoler: 1.000 kr.

 

Prisgruppe 2

Gymnasier og ungdomsuddannelser: 1.500 kr.

 

Prisgruppe 3

VUC, universiteter, højskoler, foreninger og private: 2.500 kr.

IVIC, tlf: 50 50 26 43, info@ivic.dk